เมืองเมมฟิส

เมืองเมมฟิส

เมืองเมมฟิส
เมืองเมมฟิส

Memphis [เมมฟิส] เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ เมื่อฟาโรห์ Namur หรือ Minice [Menes] เริ่มต้นราชวงศ์ของอาณาจักรเก่า รวบรวมอาณาจักรของ Uper Egypt (Southern Egypt) และ Lower Egypt (Northern Egypt)

รวมเป็นหนึ่งเดียว ประมาณ 3100 ปีก่อนคริสตกาลเมมฟิส [Memphis] เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเก่า จนกระทั่งฟาโรห์อาโมส [Ahmose I] ในการเริ่มต้นของอาณาจักรใหม่ ย้ายเมืองหลวงไปที่ธีบส์ [Thebes] หรือลักซอร์ [Luxor] ในปัจจุบัน แต่เมืองเมมฟิสยังคงเป็นเมืองหลัก ในหลายยุคหลายสมัย

ทุกวันนี้ Memphis [เมมฟิส] ไม่เหลือร่องรอยของเมืองที่เจริญรุ่งเรืองให้เห็น มีเพียงพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ขุดพบในและรอบ ๆ เมืองเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารกึ่งเปิดโล่ง วัตถุหลักที่จัดแสดงคือรูปปั้นขนาดใหญ่ของ Rameses II ที่ยังไม่สมบูรณ์

มีความยาวจากมงกุฎถึงหัวเข่า 11 เมตรซึ่งนอนอยู่ในอาคาร (สันนิษฐานว่าถ้าเป็นรูปปั้นที่สมบูรณ์จะมีความสูง 13-14 เมตร) นอกจากนี้ยังมีวัตถุอื่น ๆ อีกมากมายที่จัดแสดงอยู่ภายในอาคาร กลางแจ้ง

ซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นในยุคของฟาโรห์ราเมเสสที่ 2 [Rameses II] อาจเป็นเพราะราเมเสสที่ 2 เป็นฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองราชย์นาน 69 ปี (ยาวนานที่สุดกว่าฟาโรห์องค์ใด ๆ ) ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรมีหลายสิ่งที่แสดงถึงเกียรติประวัติ

ในสมัยของเขาแม้ว่า Mammis จะไม่ใช่เมืองหลวง แต่ก็เป็นเมืองหลักที่เขาให้ความสำคัญ จึงมีวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเขามากมายที่ถูกขุดพบ

Memphis [Memphis] was the first capital of the ancient Egyptian empire when Pharaoh Namur or Minice [Menes] started the dynasty of the Old Kingdom. Gather the kingdoms of Uper Egypt (Southern Egypt) and Lower Egypt (Northern Egypt).


It unified around 3100 BC Memphis [Memphis] was the capital of the old empire. Until Pharaoh Amos [Ahmose I] in the beginning of a new empire. The capital was moved to Thebes [Thebes] or Luxor [Luxor] today, but Memphis is still the main city. Through the ages.

Today Memphis [Memphis] leaves no trace of a prosperous city. There is only a museum displaying antiquities. Unearthed in and around the city, visit the museum, a semi-open building. The main object on display is a large, incomplete statue of Rameses II.

It is 11 meters from the crown to the knees, lying in the building. (It is assumed that if it is a complete statue, it will be 13-14 meters high) There are also many other objects on display inside the outdoor building.


Most of these were made in the era of Pharaoh Rameses II [Rameses II], probably because Rameses II was a great Pharaoh who ruled for 69 years (longest than any Pharaoh). ) Covering the Kingdom, there are many things that show glory.

In his days, although the Mammis was not the capital. But it is the main city that he prioritizes So many objects related to him have been unearthed.

เมืองเมมฟิส

แนะนำติชมได้ที่ : inperpignan.net

สนับสนุนโดย : macau8889