อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมโรมันเกิดขึ้นบนคาบสมุทรอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป ดูเหมือนแหลมยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขา

บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรเป็นที่ราบขนาดเล็ก ได้แก่ ที่ราบลาเที่ยม ทำให้ผู้คนตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเล็ก ๆ ชนชาติที่ตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เป็นผู้อพยพจากลุ่มน้ำดานูบเรียกว่า

ชาวอิตาลิสถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม: ชาวซาบีนชาวแซมไนต์และชาวละติน บรรพบุรุษชาวละตินชาวโรมันได้สร้างกรุงโรมบนแม่น้ำไทเบอร์ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่เหมาะสมที่สุดด้วยชัยภูมิทำให้โรมสามารถขยายอำนาจได้สำเร็จในเวลาต่อมาชาวโรมันได้รับอารยธรรมจากอารยธรรมกรีกที่อยู่ใกล้เคียงทั้งตามตัวอักษร

ศิลปะและสถาปัตยกรรมชาวโรมันยังได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากชาวอีทรัสคัน ที่อยู่ทางเหนือของแม่น้ำไทเบอร์ในแง่ของความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาการก่อสร้างและสัญลักษณ์

ชาวโรมันละตินพัฒนาภาษาละตินจากพยัญชนะกรีกที่ชาวอีทรัสคันนำมาใช้ในคาบสมุทรอิตาลี ภาษาละตินที่มีพยัญชนะ 23 ตัวถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยในยุโรปยุคกลาง และเป็นภาษาทางการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจนถึงทศวรรษที่ 1960

นอกจากนี้ภาษาละตินยังเป็นภาษากฎหมายของประเทศในยุโรปตะวันตกมานานหลายร้อยปีและเป็นรากเหง้าของภาษาในยุโรปหลายภาษาเช่นอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสและโรมาเนียละตินยังใช้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกัน เป็นภาษากรีก

โรมันยังมีงานสถาปัตยกรรมมากมายซึ่งถือได้ว่าเป็นงานศิลปะที่สวยงามเช่นพระราชวังวัดโรงละครอัฒจันทร์ครึ่งวงกลมเป็นต้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าชาวโรมันจะยอมรับสถาปัตยกรรมกรีกเป็นผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรม แต่ชาวโรมันก็พัฒนารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเช่นประตูโค้งและหลังคาโดม

Roman civilization arose on the Italian peninsula. Located in the south of Europe. It looks like a headland jutting down into the Mediterranean Sea, with most of the landscape being mountains and hills.

The central area of ​​the peninsula is a small plain, namely the Latium Plains. This caused the people to settle into small communities. The peoples who settled in this area are immigrants from the Danube Basin, called it

The Italians are divided into three groups: the Sabine, the Samnite, and the Latin. Ancestral Latin Romans built Rome on the Tiber River. It was considered the most suitable city, with Chaiyaphum allowing Rome to successfully expand its power. Later, the Romans received a civilization from neighboring Greek civilizations, literally.

Roman art and architecture flourished by the Etruscan people. At the north of the Tiber River in terms of religious prosperity, construction and symbolism.

The Romans developed Latin from the Greek consonants adopted by the Etruscan in the Italian peninsula. Latin with 23 consonants was widely used in Medieval European universities. And was the official language of Catholicism until the 1960s.

อารยธรรมโรมัน

แนะนำติชมได้ที่ : inperpignan.net

สนับสนุนโดย : macau8889