พระธาตุอินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน

คนไทยส่วนใหญ่ที่ไปกับทัวร์พม่ามีจุดหมายเดียวกันคือไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิตต่อไป และหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าคือพระธาตุอินทร์แขวนหลายคนได้มาเห็นหินสีทองขนาดใหญ่พร้อมเจดีย์ขนาดเล็ก อยู่บนก้อนหินและอยู่บนหน้าผา

เชื่อมต่อกับหน้าผามีลักษณะตามแรงโน้มถ่วงของโลกโดยไม่มีการตกอย่างน่าอัศจรรย์ มาอ่านรีวิวจากคณะทัวร์พม่ากันดีกว่า

มีน้ำหนักมากถึง 600 ตันสูง 8.15 เมตรและเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนหินมีน้ำหนัก 19.45 ตันและสูงจากระดับน้ำทะเล 33 ฟุต 2 นิ้ว 3,615 ฟุต ห่างจากเมืองย่างกุ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 160 กิโลเมตรคนพม่าเรียกว่าไจ่ก์ทิโยคนไทยเรียกว่า พระธาตุอินทร์แขวนในภาษาอังกฤษเรียกว่า Golden Rock ประวัติของพระธาตุอินทร์แขวนมี 2 แบบดังนี้

แบบที่ 1 มีฤาษีองค์หนึ่งนำพระเกศาที่พระพุทธเจ้าประทานมาซ่อนไว้ในมวยผม เมื่อถึงเวลาที่ละสังขาร ฤาษีก็ไปพบกับพระเจ้าติสสะบอกว่าถ้าเขาหาหินที่มีลักษณะคล้ายศีรษะของเขาได้และสร้างเจดีย์เพื่อเก็บเกศาไว้บนหิน จะยอมมอบเกศาธาตุ จึงรู้ถึงพระอินทร์ จึงต้องใช้พลังอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยหาก้อนหินใหญ่ใต้มหาสมุทรและนำไปที่เรือของพระเจ้าติสสะ และแขวนไว้บนยอดเขาจึงกลายเป็นที่มาของพระธาตุอินทร์แขวน

แบบที่ 2 พระพุทธเจ้าเห็นว่าฤาษีสองตนบำเพ็ญบารจึงให้พระเกศาไว้คนละ 1 เส้น โดยให้แยกกันไปบำเพ็ญกุศลตามยอดเขาต่าง ๆ คนละเขากัน ทุกวันทั้งสองต่างส่งสัญญาณไฟ บนยอดเขาเพื่อให้รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ วันหนึ่งฤาษีผู้พี่ไม่ได้รับสัญญาณเช่นทุกวันได้เดินทางไปที่ยอดเขาของฤาษีผู้น้องและพบว่าฤาษีผู้น้องสิ้นชีวิตแล้ว จึงเก็บพระเกศาของอีกคนไว้ในมวยผมของเขาและกลับไปยังที่เดิม

วันหนึ่งก็คิดว่าตนต้องละสังขารเช่นกัน จึงคิดหาวิธีเก็บพระเกศาให้จงได้ ได้ไปขอให้พระอินทร์ช่วยหาที่เก็บพระเกศาให้ตรงจุดสูงที่สุด จากนั้นพระอินทร์จึงหาหินและก็แขวนไว้บนยอดเขา

พระฤาษีเห็นดีใจจึงได้สร้างเจดีย์บนหินเพื่อเก็บพระเกศาพระพุทธเจ้าและสถานที่แห่งนี้เรียกว่าไจ่ก์ทิโย คือ พระธาตุอินทร์แขวนนั่นเอง ในเรื่องนี้ไกด์ทัวร์พม่าเป็นคนเล่าให้ฟัง

Most Thais who go on a Myanmar tour have one destination – to worship the sacred objects for the prosperity of their lives. And one of Burma’s sacred things is Phra That In Haeng. Many people have come to see a large golden stone with a small chedi. On a rock and on a cliff.

Connected to the cliffs, it is characterized by the gravity of the world without a miraculous fall. Let’s read the reviews from the Myanmar tour group.

It weighs up to 600 tons, is 8.15 meters high and the stupa weighs 19.45 tons and is 33 feet 2 inches, 3,615 feet northeast of Yangon, about 160 kilometers northeast of Yangon. Called Jaiktiyo, Thai people called Phra That In Khang in English is called Golden Rock.There are two types of history of Phra That In Hang:

Type 1 has a hermit who brings the hair that the Lord Buddha has given to hide in a bun. When the time comes to give up The hermit then meets with Lord Tissa, saying that if he can find a stone that looks like his head and build a pagoda to keep the hair on the rock, Will surrender the elemental hair Therefore knows Indra So he had to use his mighty power to help find the great boulder under the ocean and take it to the ship of God Tissa.


The second type, the Buddha saw that two hermits practicing the bar, so that each head had one hairline, separated by each mountain to perform merit on different mountain peaks every day. On the top of the hill to know that he is still alive. So kept the other’s hair in his bun and returned to the same place.

พระธาตุอินทร์แขวน

แนะนำติชมได้ที่ : inperpignan.net

สนับสนุนโดย : macau8889